top of page

Our Team

Amarjit Johal

Amarjit Johal

Senior Advisor

Karn Sihota

Karn Sihota

Senior Advisor

Sunny Burchha

Sunny Burchha

Advisor

Bhuvan Sharma

Bhuvan Sharma

Advisor

Kam Virdi

Kam Virdi

Advisor

Minesh Bhagat

Minesh Bhagat

Advisor

Parun Upneja

Parun Upneja

Advisor

Harjinder Gill

Harjinder Gill

Advisor

Kulwant Singh

Kulwant Singh

Advisor

Denny Markova

Denny Markova

Advisor

Jay Davidson

Jay Davidson

Advisor

Pardeep Kapil

Pardeep Kapil

Advisor

Geneen Georgiev

Geneen Georgiev

Advisor

Parminder Bhachu

Parminder Bhachu

Advisor

Surinder Sandhu

Surinder Sandhu

Advisor

Tiffany Yang

Tiffany Yang

Advisor

Kami Sohal

Kami Sohal

Advisor

Arun Kumar Grover

Arun Kumar Grover

Advisor

Gagandeep Billing

Gagandeep Billing

Advisor

Gurvinder Chhoker

Gurvinder Chhoker

Advisor

Manninder Kaur

Manninder Kaur

Advisor

Prateek Kapoor

Prateek Kapoor

Advisor

Tanya Ann Kuriakose

Tanya Ann Kuriakose

Advisor

Jas Sahota

Jas Sahota

Senior Advisor

Manprit Sihota

Manprit Sihota

Branch Manager

Sunny Kalsi

Sunny Kalsi

Advisor

Tajvir Nijjar

Tajvir Nijjar

Advisor

Kapil Virmani

Kapil Virmani

Advisor

Navdip Uppal

Navdip Uppal

Advisor

Ekim Biring

Ekim Biring

Advisor

Harkiran Singh

Harkiran Singh

Advisor

Kamal Bhardwaj

Kamal Bhardwaj

Advisor

Anuj Sood

Anuj Sood

Advisor

Marilyne Espinosa

Marilyne Espinosa

Advisor

Alex McNeill

Alex McNeill

Advisor

Mukul Jain

Mukul Jain

Advisor

Pupinder Grewal

Pupinder Grewal

Advisor

Shina Vermani

Shina Vermani

Advisor

Waqar Farooq Khan

Waqar Farooq Khan

Advisor

Denean Sather

Denean Sather

Advisor

Bhupinder Johar

Bhupinder Johar

Advisor

Geoff Littler

Geoff Littler

Advisor

Preet Sran

Preet Sran

Advisor

Neelam Nehru

Neelam Nehru

Advisor

Shamaila Khalid

Shamaila Khalid

Advisor

Tunisha Shome

Tunisha Shome

Advisor

Sukhwinder Grewal

Sukhwinder Grewal

Senior Advisor

Rupin Minhas

Rupin Minhas

Senior Advisor

Raghav Sharma

Raghav Sharma

Advisor

Sukhbeer Mangat

Sukhbeer Mangat

Advisor

Karanbir Singh

Karanbir Singh

Advisor

Paramninder Rai

Paramninder Rai

Advisor

Sima Bayat

Sima Bayat

Advisor

Manjit Sidhu

Manjit Sidhu

Advisor

Fadia Ahmad

Fadia Ahmad

Advisor

Amardeep Oberoi

Amardeep Oberoi

Advisor

Rod Mercado

Rod Mercado

Advisor

Gursharan Dial

Gursharan Dial

Advisor

Newton Sahota

Newton Sahota

Advisor

Sanaz Rezael

Sanaz Rezael

Advisor

Umesh Parekh

Umesh Parekh

Advisor

Meena Biring

Meena Biring

Advisor

Lydia Jiang

Lydia Jiang

Advisor

Daniel Farris

Daniel Farris

Advisor

Gurj Kailey

Gurj Kailey

Advisor

Kaushik Chand

Kaushik Chand

Advisor

Patrick Hughes

Patrick Hughes

Advisor

Shami Babu

Shami Babu

Advisor

bottom of page